eviXmatic

Tento produkt je určen k prodeji
Tento produkt není určen k nájmu
 
 
 

Co je eviXmatic ?

Automatizovaný čtyřosý skenovací a měřicí systém vyvinutý pro aplikace v oblastech s opakovaným měřením a kontrolou kvality. Lze jej integrovat v automatizovaných nebo robotizovaných výrobních linkách. Srdcem zařízení je osvědčený 3D skener EviXscan Heavy Duty (Optima nebo Quadro), jehož vysoká přesnost je deklarována standardem VDI/VDE 2634 Part 2.

Výhody

- automatická kalibrace
- automatické skenování
- rutinní programování
- schopnost definovat měřicí frekvence
- skenování objektů bez nutnosti jejich upevnění na otočný stolek
- společně se software Geomagic ControlX plně automatické generování měřicích protokolů
- možnost skenování několika malých objektů současně

 

EviXscan SW + 3D Systems Geomagic

K výkonnému hardwaru je třeba špičkového softwaru. Ovládací software EviXscan umožňuje snadnou kalibraci, pořízení snímků a jejich zpracování do mračna bodů nebo polygonové síťě. Pro další práci s daty EviXscan nativně podporuje export dat do Geomagic DesignX (reverzní inženýrství) a Geomagic ControlX (kontrola kvality) od společnosti 3D Systems..

 

Image

Co všechno eviXmatic řeší

Běžné bezkontaktní optické skenery zachycují skenovaný objekt z jednoho nastaveného úhlu. Je-li sestava doplněna rotační deskou, je objekt díky automatickému otáčení zachycen v celém rozsahu 360°.
U složitějších objektů bude muset obsluha ručně upravit úhel snímání a opakovat celou proceduru. A to
do chvíle, kdy je zaznamenán komplexní pohled 360°´ ve všech potřebných úhlech. Následně obsluha pomocí SW automaticky nebo poloautomaticky spojí všechny snímky do kompletního pláště. Každým manuálním krokem vzniká toleranční chyba a nežádoucí odchylka v přesnosti měření / skenování. Nižší přesnost procesu skenování je navíc doprovázena vyšší časovou náročností.

To vše řeší automatický čtyřosý systém eviXmatic. Plně automatická kalibrace zajistí vstupní přesnost měření. Následuje plně automatický proces skenování, a to v rozsahu 360° v definovaných proměnných úhlech (vzdálenostech a výškách). Netřeba ručního zásahu obsluhy. EviXmatic otáčí objektem, posunuje jej blíž a dál, instalovaný skener (Optima nebo Quadro) se natáčí a výškově mění „úhel pohledů“. Vše automaticky. V praxi to znamená, že obsluha umístí objekt na rotační podložku, v SW nastaví proces a stiskne „zelené“ tlačítko start. Celá sestava je zkalibrovaná, pohledy přesně definované. Zarovnání snímků je tak přesné bez nežádoucích vlivů nutně plynoucích z ručních zásahů. A co víc? Po dobu procesu skenování se obsluha může věnovat jiným úkolům.

EviXmatic je přesný, produktivní a bezprecedentní měřicí / skenovací automat určený pro každého, kdo požaduje 3D skenování ve vysoké přesnosti a v co možná nejkratším čase.

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVACÍHO SYSTÉMU EVIXMATIC


 

   
Maximální rozměr skenovaného objektu   250 x 650 x 250 mm     
Maximální povolené zatížení objektu v ose otočného stolku 30 kg
Maximální povolené zatížení objektu
mimo osu otočného stolku (např. blíže k jeho okraji)
10 kg
Počet os 4
Polohování objektu otočný stolek: rotace 360°
horizontálně: 700 mm lineárně
Polohování 3D skeneru vertikálně: 800 mm lineárně
pivot: -10°÷ 85°
Typ pohonu krokový motor
Rozměry zařízení délka: 1,443 m
šířka: 0,515 m
výška: 1,234 m
Hmotnost zařízení 51 kg
Průměr otočného stolku 0,45 m
Napájení eviXmatic: 230 V AC, 200 W
HD Quadro: 230 V AC, 90 W
HD Optima: 230 V AC, 36 W

 

CHARAKTERISTIKA SKENOVÁNÍ

 
    HD Optima HD Quadro  
Zdroj světla Blue LED R/G/B LED
Počet a typ kamer 2 x 5Mpix 4 x 5Mpix
Přesnost skenování *až 0,0183 mm *až 0,013 mm
Měřicí rozsah 250 x 170 x 120 mm 370 x 265 x 150 mm
/ 210 x 145 x 90 mm
Hustota bodů 116 pt/mm2 50 pt/mm2 / 161 pt/mm2
Software eviXscan 3D Suite eviXscan 3D Suite
Výstupní formáty stl, ply, obj, asc, bin stl, ply, obj, asc, bin
Požadavky na připojení USB 3.0 + HDMI USB 3.0 + HDMI
     
*Přesnost odpovídá normě DE VDI/ VDE 2634, část 2, 4,1 Ps  

 

 

 

 
 
 
 
   
Copyright © ASC HB a.s. - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Vytvořilo webové studio Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL