3D tisk školám

Návrh a 3D tisk jako běžný vyučovací předmět


Tento předmět umožní žákům a studentům osvojit si zručnost pro návrhy objektů pomocí 3D
software. Vytvořené objekty je možné bezprostředně pomocí 3D tiskárny vytisknout. Proces návrhu
mohou žáci doplnit o naskenování již existujícího objektu pomocí 3D skeneru. Tímto způsobem do
počítače přenesený objekt, je možné snadno upravovat a přetvářet a následně jednoduše
vytisknout na 3D tiskárně.
Žáci velmi rychle zjistí, že svět se neskládá jen z virtuálních technologií, nehmotných obrázků
a videí propojených internetem. Najednou budou moci vytvářet a zhmotnit předměty, které lze
uchopit do ruky, které mají praktické použití a které snadno využijí v mnoha dalších vzdělávacích
aktivitách jako názornou a praktickou pomůcku pro výuku. Se svými pracemi se budou moci
snadno pochlubit a sdílet je s dalšími spolužáky pomocí internetu.
Technologie 3D tisku je naprosto unikátní v tom, že umožňuje snadno navrhovat a vyrábět
předměty téměř libovolného tvaru a to velice jednoduchým, bezpečným a dostupným způsobem.
Provedení i použití předmětů vyrobených 3D tiskem je omezeno pouze nápadem a fantazií jejich
tvůrců. Práce s 3D tiskárnou (a 3D softwarem) přináší užitek nejen žákům ve zvládnutí bouřlivě se
rozvíjející technologie s velkou budoucností, ale všechny touto technologií vyrobené předměty
naleznou své místo při výuce dalších žáků. Vlastnoručně vyrobené modely biologických objektů,
struktur buněk nebo orgánů živočichů se stanou oblíbenou pomůckou. Jednoduché i složité
mechanické objekty budou přehledně demonstrovat fyzikální principy. Modely chemických
sloučenin, figurky zvířat či vojáků. Od těch nejjednodušších tvarů po složité stroje. Od žáků
nejnižších tříd až po nejvyšší ročníky. Každý jednotlivý objekt může být unikátní prací jednotlivého
žáka. Nápady a výroba unikátních objektů není omezením. To je přednost 3D tisku. Pro podnícení
kreativity, smyslu pro představivost a odhodlání při dokončování projektů postačí jen vhodné
zázemí školy a správné pedagogické vedení.

 

Vybavení učebny pro 3D tisk


V současnosti má většina škol učebnu nebo učebny s několika desítkami počítačů a sofistikovaným
systémem výuky. Podobným způsobem by měla být řešena také učebna s vybavením pro 3D tisk.
Délka tisku malého objektu může trvat několik desítek minut. Proto je vhodné vybavit učebnu více
3D tiskárnami. Pokud si nebude moci student vytisknout svůj návrh v rozumném čase, ztratí
motivaci pro dokončení úlohy. Ideální poměr student:tiskárna je samozřejmě 1:1, optimální pak 1:2
a dostačující je 1:3. Řadu objektů mohou studenti tisknout současně v jedné tiskárně. Jedna
tiskárna na čtyři a více studentů je již poněkud diskutabilní.

 

Jaká je tedy minimální konfigurace 3D učebny?

 

  • 3D tiskárna v poměru 1:2/1:3 na studenta.
  • Počítač standardní konfigurace (PC nebo MAC).
  • Multilicence 3D software pro návrh objektů.
  • 3D skener pro osvojení prostorového skenování objektů
    (pro menší časovou náročnost zcela postačuje poměr 1:5 až 1:10 ).

 

       
 
   
Copyright © ASC HB a.s. - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Vytvořilo webové studio Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL