Tiskový audit

Tiskový audit - analýza a optimalizace tiskových systémů

Cílem analýzy je zjistit skutečné náklady, které zákazník vynakládá na tisk a kopírování. Navrhnout řešení, které optimalizuje tiskové prostředí, zvýší produktivitu a tyto náklady sníží.

 

Předmětem analýzy eDOC jsou především tyto otázky:

·         Kolik tisků a kopií Vaši pracovníci produkují?

·         Je Vaše tisková technika využívána efektivně?

·         Jaký je přesný celkový počet kopírovacích strojů, tiskáren a faxů, které využíváte?

·         Jaká je přesná výše nákladů, které na provoz těchto zařízení vynakládáte?

·         Kteří zaměstnanci, na jakých místech a za jakým účelem tiskovou techniku využívají?

·         Jaká je skutečná cena jedné kopie či výtisku?

·         Jak náklady na tisk snížit a přitom zlepšit efektivnost a celkovou kvalitu práce s dokumenty?


Součástí našich odpovědí na Vaše otázky budou i tyto informace:

·         Jaká kopírovací a tisková zařízení jsou pro Vás optimální.

·         Jak postavit systém kompletní správy kopírovacích a tiskových zařízení.

·         Jaké jsou možnosti financování navrhovaného tiskového systému.

·         Jak dosáhnout optimálních nákladů.

Celkové pojetí analýzy je založeno na konzultaci se zákazníkem, kdy se postupně krok za krokem navrhuje řešení, které bere v úvahu všechna specifika zákazníka a navržené řešení odpovídá jeho potřebám.

Celou analýzu lze rozdělit do těchto kroků:

1.      Úvodní rozhovor - seznámení s postupem analýzy, definice požadavků zákazníka,

                                   časový plán

2.      Detailní analýza současného stavu – počty strojů, objemy tisků, celkové náklady

3.      Konzultace návrhů – konzultace optimalizace se zákazníkem, výběr řešení

4.      Vypracování návrhu – zpracování navrhovaného optimalizovaného řešení

5.      Prezentace návrhu – prezentace navrženého řešení

6.      Implementace – implementace optimálního navrženého řešení

 

Hlavní výhody :

·         optimální tiskové zařízení, vybrané přesně podle vašich potřeb

·         návrh optimální struktury tiskových procesů a vyčíslení úspory tiskových nákladů

·         jednodušší správa a organizace tisku

·         zabezpečení před zneužitím tiskových úloh

       
 
   
Copyright © ASC HB a.s. - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Vytvořilo webové studio Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL