PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager

Důležitým úkolem každého administrátora je mimo správy uživatelů a jejich uživatelských práv také monitorování výstupních zařízení, zajištění jejich kontinuálního chodu a dostupnosti. Tiskárny a multifunkční zařízení, které nemůžou být použité kvůli vypotřebovanému spotřebnímu materiálu, nebo technickým problémům zbytečně zdržují Vaše zaměstnance od plnění jejich úkolů a mají tak negativní vliv nejen na výkonnost Vašeho podniku, ale i na jejich motivaci jako takovou.
 
Vlastnosti
  • Automatické vyhledávání a registrace všech kompatibilních systémů zapojených do počítačové sítě - není vyžadován jakýkoli manuální zásah operátora.
  • Webovým rozhraním zajištěné rychlé a flexibilní sledování stavu zařízení, jež pomocí ikon signalizuje jejich dostupnost nebo problémy.
  • Individuální nastavení pro emailové hlášení oznamující veškeré změny nebo problémy, které se na zařízeních vyskytnou, s možností přiřadit tato hlášení několika různým administrátorům.
  • Snadné a rychlé přidělování předem definovaných síťových nastavení několika zařízením současně.
  • Souběžný sběr údajů z počítadel registrovaných zařízení, který zahrnuje také automatický export například do účetního systému.
Přínosy
  • Výrazné usnadnění administračních úkonů plynoucí z monitorování přes centrální webové rozhraní.
  • Okamžité upozornění na veškeré překážky a problémy díky kontinuální signalizaci stavu a automatické emailové notifikaci.
  • Zlepšení produktivity celého tiskového systému zajištěním maximální doby provozuschopnosti s positivním dopadem na efektivitu celé společnosti.
  • Zajištění vyššího komfortu pro uživatele, kteří nebudou muset čekat na nefunkční stroje.
       
 
   
Copyright © ASC HB a.s. - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Vytvořilo webové studio Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL